Skip to content; Access key q.
началоденоминации в оецбожия църква в българия

Божия църква в България

Божия църква в България е верска общност на християни, които с убеждение изповядват и с усърдие се стремят да прилагат в живота си основните истини на Божието слово – Библията. Членовете на Божия църква в България имат една библейска изповед, еднакви библейски практики в богослужението и в своя живот и дейност се подчиняват на изискванията на Божието слово и законите в България.

Наименованието „Божия църква“ е взето от Библията (1 Кор. 11:16 и др.), а допълнението „в България“ отразява, че зараждането на църквата и органите на управлението на църковната общност са в България.

Божия църква в България има за цел да проповядва думите на Евангелието, за да се избавят хората от греха и да се обърнат към Бога и към Исус Христос – Единородния Божий Син.

Църквата е от общонароден тип, с отворени врати към всички хора, търсещи истината, спасение и мир с Бога, независимо от техния пол, образование, имотно състояние или раса.

 

ИСТОРИЯ

Божия църква е основана през двадесетте години на XX век като събрание на кръстени със Святия Дух християни.

Църквата в София се е събирала в кв. Лозенец, ул. Кричим 54, в дома на Станимир П. Милев, който по-късно става дом на п-р Борис Игнатов. През 1957 г. църквата премества основното си място за събиране в кв. „Емил Марков“, ул.417 №35. В годините на комунизма църквата няма регистрация и се събира нелегално, при голям риск и преминава през тежки гонения. Ръкоположени пастири и ръководители на църквата през този период са п-р Борис Игнатов и п-р Павел Игнатов. Въпреки постоянното преследване църквата в София се утвърждава и изгражда с ясно видение за бъдещето и има водещо служение сред останалите нерегистрирани църкви.

С въвеждането в пастирско служение на п-р Павел Игнатов през 1972 г. църквата нараства, излиза от анонимност и допринася за обединяването на нерегистрираните общества в църковно движение под името Божия църква, с изготвен устав и утвърдена изповед на вярата.

През 1991 г. църковното движение е регистрирано като деноминация, която в последвалите години бурно нараства – от около 450–500 души през 1976, до 33 000 през 2002 г. В същото време Божия църква в гр. София става най-голямата по численост местна църква в страната и в продължение на повече от 13 години се събира в Националния дворец на културата. Като Главен пастир на църквата в София и Главен старейшина п-р Павел Игнатов има исторически заслуги за златните години в развитието на деноминацията, за зараждането, изграждането и развитието на голям брой успешни служители, служения и църковни общества; за построяването на църковни сгради, изграждане на ефективен стил в проповядване, евангелизиране и служение, довели до съществени промени в духовната обстановка в България през последните 40 години.

 

ИЗПОВЕД НА ВЯРА

Ние вярваме:

  1. В дословната боговдъхновеност на Библията.
  2. В един Бог, вечно съществуващ в три лица: Отец, Син, Святи Дух.
  3. В Исус Христос, Единородния Син на Отца, заченат от Святия Дух, роден от дева Мария, разпнат на кръст, погребан и възкресен от смъртта, възнесъл се на небето и стоящ сега от дясната страна на Отца като наш Застъпник.
  4. В това, че всички са съгрешили и поради това са лишени от Божията слава и че покаянието е заповядано от Бога за всички и е необходимо за прощение на греховете ни.
  5. В това, че оправданието, обновлението и новорождението се получават чрез вяра в кръвта на Исус Христос и че святостта е Божието изискване за начина на живот на Божиите последователи.
  6. В кръщението със Святия Дух, придружено с говоренето на други езици.
  7. Във водното кръщение чрез пълно потапяне и в това, че всички, които се покаят, трябва да бъдат кръстени в името на Отца, Сина и Святия Дух.
  8. В Божественото изцеление, осигурено за всички чрез изкуплението.
  9. В Господната вечеря с умиване нозете на светиите.
  10. Във второто идване на Исус Христос.

Във възкресението за вечен живот за праведните и вечно наказание за нечестивите. 

 

 

 

Контакти: 
София 1421
бул. П.Каравелов 1А

тел: 02/ 950 4027
Email: churchinbg@gmail.comИстория на протестанството