Skip to content; Access key q.
началоденоминации в оецхристова евангелска църква шалом

Христова евангелска църква Шалом

Христова Евангелска Църква ШАЛОМ (ХЕЦШ) е християнска църква с над 20 годишна история.  ХЕЦШ принадлежи към евангелско-протестантското крило на световното християнство. Църквата е продължител на делото на Протестантската Реформация (1517-1555) и дейността на първите протестантски мисионери в България още от 1817 г.

Днес ние проповядваме Евангелието на Исус Христос - по начина, по който то е записано в Библията. Правим го на съвременен и достъпен език. Нашата цел не е Църквата като институция, а спасението на всеки човек - чрез вяра в Бога.

Като част от световното християнско семейство ние вярваме и се стремим да живеем автентично християнство на любов и разбирателство. Всеки е поканен на нашите Богослужения - независимо от неговият пол, възраст, етническа принадлежност и обществено положение - понеже Господ Исус Христос умря и възкръсна за всеки човек.

Христова Евангелска църква ШАЛОМ (ХЕЦШ) e законно регистрирана в страната църква със статут на вероизповедание. Тя е пълноправен член на международната организация NEW FRONTIERS, обединяваща повече от 700 църкви в над 60 държави.

В своето богослужение и дейност ХЕЦШ се ръководи от Библията като единствено и непогрешимо Божие Слово.

ХЕЦШ има характер на юридическо лице със седалище гр. Ловеч и 14 местни църкви в страната.

Контакти: Ловеч 5500; ул. Цар Освободител №15
тел:064-604138, 089-9877570 История на протестанството